ATESTĂRI

Certificatele şi atestatele OCON ECORISC S.R.L. sunt:

Certificate de atestare ca expert atestat – nivel principal conform Registrului experților atestați pentru elaborarea studiilor de mediu
Certificatul de atestare nr. 133/2022, Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului / autorizaţiei de gospodărire a apelor
Certificat de atestare ANRM nr. 900/24.06.2010
Certificat 1659, Sistem de Management al Calităţii, SR EN ISO 9001
Certificat 870M, Sistem de management de mediu, SR EN ISO 14001
Declaraţie de politică în domeniul calităţii și mediului OCON ECORISC S.R.L.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc