DOMENIUL DE EXPERTIZĂ

OCON  ECORISC S.R.L. este de asemenea înscrisă şi deţine calitatea de membru în cadrul Camerei de Comerţ
şi Industrie Cluj (2010) şi  Asociaţia Română de Mediu – 1998 (2009).

1. Industria extractivă

2. Industria energectică

3. Energia nucleară

4. Producerea și prelucrarea metalelor

5. Industria minieră

6. Industria chimică

7. Industria textilă, a pielăriei,
a lemnului și hârtiei

8. Infrastructură

9. Alte domenii

Ocon Ecorisc