ISTORICUL COMPANIEI

Înființată în 1998 de către Domnul Profesor Universitar Doctor Inginer Ozunu Alexandru, firma are competențe în domeniul protecției mediului și situațiilor de urgență de peste 23 de ani, oferind o gamă largă de servicii, certificate în Lista experților care elaborează studii de mediu:

Raport de Mediu,

Raport privind Impactul asupra Mediului,

Bilanțul de Mediu,

Raport de Amplasament/ Raportul privind Situația de Referință,

Raport de Securitate.

OCON  ECORISC S.R.L. este de asemenea înscrisă şi deţine calitatea de membru în cadrul Camerei de Comerţ
şi Industrie Cluj (2010) şi  Asociaţia Română de Mediu – 1998 (2009).

1998

Înfiinţată în anul 1998, OCON ECORISC S.R.L. este printre primele organizaţii din România cu competenţe în informare, pregătire, proiectare şi consultanţă în domeniul evaluării riscului şi managementul situaţiilor de urgenţă.

2004

În anul 2004, organizaţia aplică şi primeşte atestarea ca Auditor şi Evaluator principal de mediu, pentru efectuarea bilanţurilor de mediu şi pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru domeniile 4, 5, 6, 9 şi 12.

2007

În anul 2007 organizaţia implementează şi certifică Sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001, organismul de certificare (AEROQ Bucureşti) efectuând audituri de supraveghere/recertificare pentru a verifica conformitatea cu standardul de referinţă a activităţilor şi proceselor din cadrul organizaţiei. 

De asemenea, în anul 2007, OCON ECORISC S.R.L., înființează ca membru fondator, Fundaţia CN APELL – RO, care este focalizată pe managementul şi diminuarea riscurilor şi hazardelor naturale şi tehnologice.

2008

Pentru a dezvolta continuu aria de expertiză și pentru a menține în permanență un standard ridicat al calității studiilor elaborate, în anul 2008 certificatele deținute se reînnoiesc.

2009

În anul 2009 organizaţia solicită și obține cu succes Certificatul de Atestare pentru Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor, certificatul reînnoit în anii 2013, 2016, 2019.

2010

În anul 2010, din consideraţie faţă de angajaţi, colaboratori, clienţi, mediu şi societate, organizaţia decide să implementeze un Sistem Integrat de Management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale şi securităţii informaţiei, care a fost certificat de către organismul de certificare AEROQ Bucureşti.

De asemenea, începând cu anul 2010 organizația deține Certificatul de atestare pentru elaborarea documentațiilor geologice și tehnico-economice pentru resurse minerale roci utile, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

2014

În anul 2014 organizația depune dosarul de atestare si obține Certificatul de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului. Certificatul este mai apoi reînnoit în anii 2015, 2020, 2021.

2021

Începând cu anul 2021, organizația are implementat și certificat un sistem de management integrat Calitate–Mediu.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc