DOMENIUL DE EXPERTIZĂ

OCON  ECORISC S.R.L. este de asemenea înscrisă şi deţine calitatea de membru în cadrul Camerei de Comerţ
şi Industrie Cluj (2010) şi  Asociaţia Română de Mediu – 1998 (2009).

1. Agricultură, silvicultură și acvacultură

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

2. Industria extractivă

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

3. Industria energetică

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

4. Energia nucleară

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

5. Producerea și prelucrarea metalelor

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

6. Industria minerarelor

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

7. Industria chimică

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

8. Industria alimentară

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

9. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

10. Infrastructură

a) de transport (aerian, rutier,
b) gestionarea deşeurilor;
c) gospodărirea apelor.

11. Turism și agrement

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

12. Alte domenii

Descriere mai detaliată despre această domeniu.

Ocon Ecorisc