Istoricul Companiei

 • Înfiinţată în anul 1998, S.C. OCON ECORISC S.R.L. este printre primele organizaţii din România cu competenţe în informare, pregătire, proiectare şi consultanţă în domeniul evaluării riscului şi managementul situaţiilor de urgenţă.
 • În anul 2004, organizaţia aplică şi primeşte atestarea ca Auditor şi Evaluator principal de mediu, pentru efectuarea bilanţurilor de mediu şi pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru domeniile 4,5,6,9 şi12. În anul 2008 aceste certificate se reînnoiesc, fiind valabile până în luna octombrie a anului 2010.
 • În urma modificării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 1026/2009 privind condiţiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanţurilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate şi studiilor de evaluare adecvată, organizaţia depune dosarul de atestare şi obţine Certificatul de înregistrare în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 105, pentru toate cele cinci domenii de atestare: RM, RIM, BM, RA, RS şi EA, certificat valabil în 2014, reînnoit în anul 2015, cu o nouă valabilitate până în anul 2020.
 • Pentru a valorifica competenţele echipei de lucru, a experienţei în domeniu acumulate şi pentru a diversifica paleta de studii elaborate, în anul 2009 organizaţia depune pentru analiză Comisiei de atestare din cadrul Ministerului Mediului,  dosarul de Atestare pentru Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor, certificatul reînnoit în anul 2013 și 2016, certificat nr. 226/2016.
 • În anul 2007 organizaţia implementează şi certifică Sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001, organismul de certificare (AEROQ  Bucureşti) efectuând anual audituri de supraveghere pentru a verifica conformitatea cu standardul de referinţă a activităţilor şi proceselor din cadrul organizaţiei.  Din consideraţie faţă de angajaţi, colaboratori, clienţi, mediu şi societate, organizaţia decide în anul 2010 să implementeze un Sistem Integrat de Management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale şi securităţii informaţiei. Acest sistem integrat de management a fost certificat în luna ianuarie a anului 2011, de către organismul de certificare AEROQ Bucureşti.
 • În anul 2010 organizaţia obţine de asemenea Certificatul de atestare pentru elaborarea documentaţiilor geologice şi tehnico-economice pentru resurse minerale roci utile, emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
 • Astfel, certificatele şi atestatele S.C. OCON ECORISC S.R.L. valabile la data întocmirii prezentului Memoriu de Activitate sunt:
 1. Certificatul de înregistrare în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 105;
 2. Certificatul de atestare nr. 224/2016, Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor;
 3. Certificat de atestare ANRM nr. 900/24.06.2010;
 4. Certificat 1659, Sistem de Management al Calităţii, SR EN ISO 9001;   
 • În anul 2007, S.C. OCON ECORISC S.R.L., organizează ca membru fondator, Fundaţia CN APELL – RO, care este focalizată pe managementul şi diminuarea riscurilor şi hazardelor naturale şi tehnologice.
 • S.C. OCON  ECORISC S.R.L. este de asemenea înscrisă şi deţine calitatea de membru în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj (2010) şi  Asociaţia Română de Mediu – 1998 (2009).