FUNDAȚIA APELL

Fundaţia „Centrul Naţional APELL pentru Managementul Dezastrelor” a fost înfiinţată în anul 2007, din inițiativa Dlui. Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Ozunu și este o instituție legal constituită de drept privat, independentă şi non-guvernamentală, fără vreo orientare politică şi non-profit.

Prin activitățile desfășurate, fundaţia își propune:

  • educarea, pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul evaluării şi managementului riscului natural şi tehnologic;
  • prevenirea producerii accidentelor tehnologice şi a dezastrelor naturale;
  • promovarea cercetării fundamentale, tehnico-ştiinţifice, experimentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului înconjurător;
  • coordonarea de programe necesare implementării politicilor în domeniul riscului şi securităţii mediului, integrate într-o reţea internaţională.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc