RAPOARTE DE INVESTIGARE ȘI EVALUARE A RISCULUI PENTRU SITURI (POTENȚIAL) CONTAMINATE

a. Raport de investigare preliminară

Raportul se elaborează conform cerințelor Legii 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și a Ordinului nr. 1423/3687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Conținutul cadru al Raportului investigării preliminare pentru siturile potențial contaminate este realizat conform anexei nr. 2 a Legii 74/2019.

b. Raport de investigare detaliată și evaluarea riscului

Scopul investigării detaliate şi al evaluării riscului este acela de a confirma existenţa contaminării, de a determina intensitatea acesteia precum şi de a analiza şi a estima probabilitatea apariţiei efectelor negative asupra mediului.

Raportul se elaborează în conformitate cu prevederile Ordinului 1423/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate și a Legii 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, și a altor prevederi legislative din domeniu protecției mediului.

Normativul de conținut este prezentat în Tabelul 11, din Ordinul 1423/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate.

c. Proiect de remediere

Proiectul de remediere conţine informaţiile necesare privind opţiunea de remediere recomandată în studiul de fezabilitate şi detalierea acesteia din punct de vedere tehnico-economic şi de mediu. 

Proiectul de remediere trebuie să fie structurat şi să conţină informaţiile prevăzute în anexa 2 a Ordinului nr. 267/346/2021 privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate.

Implementarea proiectului de remediere trebuie să ia în considerare toate activităţile derulate pe tot parcursul remedierii, incluzând etapele de planificare, proiectare, de realizare efectivă a lucrărilor de remediere, precum şi etapa de monitorizare în timpul realizării lucrărilor de remediere şi monitorizarea postremediere a sitului.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc