Studii de gospodărire a apelor

Documentaţii tehnice întocmite în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor

 • Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă document important în managementul apelor şi are ca scop îmbunătăţirea activităţii de gospodărire a apelor şi atingerea unui nivel corespunzător de protecţie a apelor.
 • Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite ulterior obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi este necesară pentru punerea în funcţiune şi desfăşurarea unei activităţi.
 • Acest act condiţionează tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a obiectivelor existente.
 • Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt reglementate legislativ prin ordinul 1141 din 6 decembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

 

Documentaţii tehnice întocmite în vederea obţinerii Avizului de gospodărire a apelor

 • Avizul de mediu sprijină procesul de îmbunătăţire a managementul apelor, în vederea obţinerii unui nivel înalt de protecţie a apelor.
 • Avizul de gospodărire a apelor este necesar pentru execuţia de lucrări pe ape şi condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic:
 1. finanţarea şi/sau execuţia obiectivelor noi de investiţie ce urmează să fie construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, inclusiv construcţiile şi instalaţiile ce se execută pe litoralul Mării Negre, pe faleză şi pe plaja mării, precum şi pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale;
 2. dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente ale utilizatorilor de apă, pentru situaţii în care, până la promovarea lucrărilor propuse, nu au intervenit modificări ale prevederilor avizului de gospodărire a apelor obţinut anterior.
 • În funcţie de situaţia concretă, documentaţia tehnică întocmită pentru susţinerea solicitării avizului de gospodărire a apelor trebuie să fie fundamentată prin:
 1. studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice;
 2. studii de gospodărire a apelor şi de impact produs de lucrările propuse asupra resurselor de apă şi zonelor riverane.